Gerlach SA przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania. Jako Administrator Danych Osobowych mamy obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD), odpowiedzialnego za zapewnienie przestrzegania przepisów RODO, udzielanie zaleceń dotyczących ochrony danych, jak i współpracę z organem nadzorczym.

Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych:
 
Gerlach SA 
Biuro Handlowe
ul. Ligocka 103, budynek 7
40 - 568 Katowice
 
Katarzyna Jaworska
adres mailowy: iod@gerlach.com.pl