Kategorie

Filtruj

Cena:
30
3437
Porcelana:

Dowiedz się więcej o GERLACH PREMIUM CLUB

Sprawdź dlaczego warto
Wyświetlono produktów: 29 / 29 Produktów: 29 / 29

Dowiedz się więcej o GERLACH PREMIUM CLUB

Sprawdź dlaczego warto

Serwis obiadowy

Niezwykły porcelanowy serwis obiadowy – Royal Ivory Porcelain

Serwisy obiadowe Royal Ivory Porcelain są produkowane w fabryce ze 160-letnim doświadczeniem w tworzeniu porcelany, która znajduje się w Jaworzynie Śląskiej. To miejsce, w którym stosowana jest unikatowa mieszanka wegańskich oraz naturalnych surowców. Dzięki temu uzyskiwany jest wyjątkowy kolor kości słoniowej, czyli ivory.

Dzięki zaawansowanemu procesowi produkcyjnemu odcień Royal Ivory Porcelain jest niezwykle trwały, a serwis obiadowy nie straci swojego kolory nawet po długim czasie. Ponadto to wyjątkowo trwała porcelana, która może być wszechstronnie użytkowana. Jest zapakowana w eleganckie opakowanie, dzięki czemu doskonale nadaje się na prezent. Dowiedz się więcej na jej temat!

Sklep inter­ne­towy Ger­lach: sty­lowy ser­wis obia­dowy z por­celany

Ele­gancki ser­wis obia­dowy z por­ce­lany pełni podwójną funk­cję: prak­tyczną oraz deko­ra­cyjną. Jasna, deli­katna por­ce­lana dodaje każdemu   sto­łowi klasy i ele­ga...

Niezwykły porcelanowy serwis obiadowy – Royal Ivory Porcelain

Serwisy obiadowe Royal Ivory Porcelain są produkowane w fabryce ze 160-letnim doświadczeniem w tworzeniu porcelany, która znajduje się w Jaworzynie Śląskiej. To miejsce, w którym stosowana jest unikatowa mieszanka wegańskich oraz naturalnych surowców. Dzięki temu uzyskiwany jest wyjątkowy kolor kości słoniowej, czyli ivory.

Dzięki zaawansowanemu procesowi produkcyjnemu odcień Royal Ivory Porcelain jest niezwykle trwały, a serwis obiadowy nie straci swojego kolory nawet po długim czasie. Ponadto to wyjątkowo trwała porcelana, która może być wszechstronnie użytkowana. Jest zapakowana w eleganckie opakowanie, dzięki czemu doskonale nadaje się na prezent. Dowiedz się więcej na jej temat!

Sklep inter­ne­towy Ger­lach: sty­lowy ser­wis obia­dowy z por­celany

Ele­gancki ser­wis obia­dowy z por­ce­lany pełni podwójną funk­cję: prak­tyczną oraz deko­ra­cyjną. Jasna, deli­katna por­ce­lana dodaje każdemu   sto­łowi klasy i ele­ganc­kiego cha­rak­teru. Sprawdź naszą ofertę i znajdź ser­wis, dzięki któ­remu każde spo­tka­nie przy stole będzie jesz­cze przy­jem­niej­sze.

Ele­gancki ser­wis obia­dowy z por­ce­lany – deli­kat­ność, fine­zja, klasa

Kolek­cja ser­wisów obia­dowych z por­ce­lany przeznaczona jest dla 6 osób. Oferujemy nowo­cze­sne wzor­nic­two i serwisy obiadowe wyko­nane z wegań­skiej Royal Ivory Porcelain. Nasza por­ce­lana wypa­lana jest w wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rze, dzięki czemu osiąga  wysoką odpor­ność i trwa­łość. Możesz bez obaw pod­grze­wać posiłki w mikro­fa­lówce, a nawet pie­kar­niku. Porcelana nadaje się również do zmywarki.

Ser­wis obia­dowy z por­ce­lany to dosko­nała pro­po­zy­cja na stylowy pre­zent z oka­zji ślubu czy prze­pro­wadzki do nowego miesz­ka­nia.

Royal Ivory Porcelain oraz sztućce – duet dosko­nały

Ser­wisy obia­dowe z por­ce­lany dostępne w sklepie Ger­lach pro­du­ko­wane są przez fabrykę porcelany z Jawo­rzyny Ślą­skiej. Pol­ska firma o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na rynku spe­cja­li­zuje się w wytwa­rza­niu wyso­kiej jako­ści porcelany z surow­ców euro­pej­skiego pocho­dze­nia. Serwisy obiadowe Royal Ivory Porcelain są idealnie skomponowane z ulubionymi sztućcami Polaków, tworząc razem wyjątkową zastawę stołową.