WARUNKI GWARANCJI 2-LETNIEJ NA CZAJNIK

 

 

1. „GERLACH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Drzewicy (26-340) przy ul. Braci Kobylańskich 41 (dalej Gerlach SA), udziela niniejszym gwarancji na oferowany czajnik.

2. Gerlach SA gwarantuje Państwu, że zastosowana stal nierdzewna w gatunku AISI201, PN – 1H17N4G9, EN – 1.4372 jest zgodna z przepisami dotyczącymi kontaktu z żywnością.

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w ciągu 21 dni od dnia dostarczenia przez dystrybutora wadliwego wyrobu do punktu sprzedaży lub na adres wskazany w pkt 1 powyżej, Gerlach SA usuwa wady i dostarcza dystrybutorowi wyroby bez wad. Jeżeli wad nie uda się usunąć, klient może żądać wymiany wyrobu na nowy.

4. Gwarancja niniejsza udzielona jest wyłącznie na użytkowanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem pod warunkiem zastosowania się do zaleceń producenta, zwłaszcza w zakresie mycia i konserwacji.

5. Gwarancja niniejsza nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wad powstałych:

z powodu niewłaściwego użytkowania,

wewnątrz oraz na zewnątrz naczynia w skutek niewłaściwego używania i pielęgnacji przez użytkownika np. odbarwień, plam oraz zarysowań i zagnieceń,

w wyniku przegrzania produktu,

z powodu dalszego używania wyrobu po uprzednim ujawnieniu w nim wady,

w skutek napraw dokonywanych poza Gerlach SA,

 

6. Gwarancja zostaje udzielona nabywcy na zakupiony czajnik, a warunkiem jest przedstawienie w punkcie sprzedaży lub w siedzibie Gerlach SA wraz z reklamowanym wyrobem dowodu zakupu wyrobu objętego gwarancją oraz karty gwarancyjnej z warunkami gwarancji.

7. Gwarancja obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej.

8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

Warunki użytkowania czajnika

 

Od 1760 roku z pasją tworzymy produkty znane z bardzo dobrej jakości abyście Państwo mogli jak najdłużej w pełni cieszyć się użytkowaniem naszych wyrobów, dlatego prosimy o zastosowanie się do naszych wskazówek.

 

 

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

 

umyć czajnik wewnątrz i na zewnątrz ciepłą wodą

dokładnie wypłukać

przetrzeć i osuszyć miękką ściereczką powierzchnie zewnętrzne

nalać wody (3/4 pojemności) do wnętrza czajnika, zagotować i wylać (czynność powtórzyć dwukrotnie)

 

SPOSÓB UŻYCIA:

 

czajnik należy napełnić przez duży otwór z pokrywką maksymalnie do ¾ jego pojemności, jeśli nastąpi przepełnienie pojemności czajnika, podczas gotowania woda może wydobywać się na zewnątrz z dość dużą siłą, a wrzątek może spowodować poparzenie lub uszkodzić przedmioty znajdujące się w pobliżu

nigdy nie gotować wody z otwartą pokrywką

podczas gotowania gwizdek powinien znajdować się w pozycji „zamkniętej”

para wydobywająca się podczas gotowania spod pokrywki lub spod gwizdka może powodować oparzenia, należy więc zwrócić szczególną uwagę oraz wykazać się ostrożnością podczas otwierania pokrywki ze względu na ryzyko poparzenia (zaleca się odczekać dopóki woda nie przestygnie lub założyć rękawice ochronne)

rączka oraz gwizdek czajnika mogą się nagrzewać, wobec czego zawsze używaj rękawic ochronnych aby uniknąć poparzenia

do odblokowania gwizdka zawsze używaj przycisku do otwierania/zamykania umieszczonego na rączce

średnica palnika zawsze powinna być mniejsza niż średnica podstawy czajnika, dzięki temu unikniemy nadmiernego nagrzewania się rączki

gwizdek zagwiżdże w momencie gdy woda zostanie zagotowana

jeśli zauważysz niebieski odcień na powierzchni zewnętrznej czajnika to znaczy, że doszło do przegrzania stali z powodu zbyt dużego płomienia palnika lub zostało wytworzone nadmierne ciepło przy nalaniu zbyt malej ilości wody

podczas gotowania wody i nalewania wrzątku dziubek zawsze powinien być skierowany w przeciwnym kierunku do użytkownika

po zagotowaniu wody należy wyłączyć palnik i odczekać około 15s przed otwarciem gwizdka/wylewu

po wylaniu wody z czajnika należy go postawić na stabilnej, odpornej na ciepło powierzchni (jeżeli w czajniku woda całkowicie się wygotowała należy bezzwłocznie wyłączyć palnik i  pozostawić czajnik dopóki nie ostygnie)

czajnik przeznaczony jest wyłącznie do gotowania wody  (nie należy w nim gotować innych napojów bądź wody z dodatkami np. kawy, herbaty, soli, cukru itp.)

 

 

PIELĘGNACJA CZAJNIKA:

czajnik należy myć ciepłą woda z dodatkiem płynu do naczyń miękką gąbką

nie należy stosować proszków do czyszczenia oraz czyścików metalicznych

po umyciu wytrzeć do sucha powierzchnie zewnętrzne miękką ściereczką

mycie w zmywarce – niektóre detergenty mogą powodować uszkodzenia części z tworzywa jak i również części wykonane z metalu dlatego nie zalecamy mycia czajników w zmywarkach. Zalecamy mycie ręczne

 

W przypadku reklamacji należy dostarczyć produkt wraz dowodem zakupu do punktu sprzedaży lub siedziby firmy.