WARUNKI GWARANCJI NA GARNKI ORAZ PATELNIE

 

1. „GERLACH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Drzewicy (26-340) przy ul. Braci Kobylańskich 41 (dalej Gerlach SA), udziela niniejszym gwarancji na oferowane garnki i patelnie na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

2. Gerlach SA gwarantuje Państwu, że oferowane garnki i patelnie są należytej jakości i produkowane są zgodnie z Normą Europejską PN-EN 12983- 1 (Domowe naczynia kuchenne użytkowane na piecu, kuchence lub płycie grzejnej).

3. Gwarancja udzielana jest na produkowane przez Gerlach garnki i patelnie w zakresie zgodności z Normą Europejską.

4. W ramach gwarancji, Gerlach SA zapewnia nieodpłatne usunięcie wad wynikłych z niedotrzymania warunków Europejskiej Normy przy produkcji wyrobu.

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w ciągu 21 dni od dnia dostarczenia przez dystrybutora wadliwego wyrobu do punktu sprzedaży lub na adres wskazany w pkt 1 powyżej, Gerlach SA usuwa wady i dostarcza dystrybutorowi wyroby bez wad. Jeżeli wad nie uda się usunąć, klient może żądać wymiany wyrobu na nowy.

6. Gwarancja niniejsza udzielona jest wyłącznie na użytkowanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem pod warunkiem zastosowania się do zaleceń producenta, zwłaszcza w zakresie mycia i konserwacji garnków.

7. Gwarancja niniejsza nie obejmuje uszkodzeń szklanicznych oraz wad powstałych:

z powodu niewłaściwego użytkowania,

odbarwień, plam oraz zarysowań powstałych na całym naczyniu,

uszkodzeń wynikających z przegrzania produktu,

zniszczeń części szklanych,

z powodu dalszego używania wyrobu po uprzednim ujawnieniu w nim wady,

w wskutek napraw dokonywanych poza Gerlach SA,

z przyczyn innych niż niedotrzymanie warunków Europejskiej Normy.

8. Gwarancja zostaje udzielona nabywcy na zakupione garnki i patelnie, a warunkiem jest przedstawienie w punkcie sprzedaży lub w siedzibie Gerlach SA wraz z reklamowanym wyrobem dowodu zakupu wyrobu objętego gwarancją oraz karty gwarancyjnej z warunkami gwarancji.

9. Gwarancja obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej.

10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 Warunki użytkowania garnków  oraz patelni

Od 1760 roku z pasją tworzymy produkty znane z bardzo dobrej jakości. Aby jak najdłużej w pełni cieszyć się użytkowaniem naszych wyrobów, prosimy o zastosowanie się do naszych wskazówek.

PIELĘGNACJA:

Pamiętaj, aby przed pierwszym użyciem, umyć naczynia w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego środka myjącego, a następnie zagotować w nich wodę.

Zanim umyjesz garnki, upewnij się, że ostygły i nigdy nie umieszczaj gorących naczyń pod zimną wodą.

Garnki myj po każdorazowym użyciu miękką stroną gąbki, w ciepłej wodzie stosując delikatne detergenty.

Nie stosuj silnych środków myjących, ani ostrych szczotek, gąbek czy ścierek.

Myjąc garnki w zmywarce, nie umieszczaj ich w tej samej komorze, co wyroby wykonane ze srebra.

Staraj się zawsze dokładnie wycierać garnki po ich umyciu miękką ściereczką. Możesz również natrzeć naczynia niewielką ilością oleju spożywczego, który utworzy na nich warstwę ochronną.

Jeśli na dnie garnków pojawią się jasne plamy, usuń je przy pomocy kwasku cytrynowego lub octu. Jeśli plamy będą ciemne, użyj środka do czyszczenia stali nierdzewnych. Nalot na garnkach jest efektem osadzania się składników mineralnych zawartych w wodzie i jest całkowicie  nieszkodliwy.

 

PODCZAS GOTOWANIA:

 

Pamiętaj, by zawsze ustawiać garnki centralnie na źródle ciepła.

Rozmiar używanego przez Ciebie naczynia, powinien pasować do rozmiaru palnika.

Jeśli korzystasz z kuchenki gazowej, zwróć uwagę, czy płomień nie obejmuje ścianek i rączek naczynia - może to spowodować odbarwienia.

Unikaj dużych skoków temperatury na kuchence.  Nigdy nadmiernie nie rozgrzewaj pustych garnków.

Sól dodawaj do zagotowanej wody. Nie syp soli do zimnej wody, ani do pustych naczyń, gdyż może to spowodować korozję.

Pamiętaj, by nie dopuścić do wygotowania się potrawy z garnka, ponieważ może to zniszczyć Twoje naczynie.

Gdy gotujesz, bądź odgrzewasz gęste potrawy, pamiętaj, by często je mieszać, aby uniknąć przypalenia.

Do podnoszenia pokrywek oraz przenoszenia garnków zawsze używaj rękawic kuchennych.

Nie przechowuj żywności w  garnkach.

Pamiętaj, że możesz używać garnków w piekarniku do 220, a pokrywek do 180 stopni.

(UWAGA!) Temperatura powyżej 180 może powodować odbarwienia naczyń).

 

Gwarancja

 

Gwarancja obejmuje wszelkie wady produkcyjne produktu przez okres 24 miesięcy i ważna jest z dowodem zakupu.

Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń mechanicznych

- uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, czyli niezgodnego z instrukcją użytkowania

- odbarwień, plam oraz zarysowań powstałych na całym naczyniu

- zniszczeń części szklanych

- przebarwień lub uszkodzeń wynikających z przegrzania produktu

 

W przypadku reklamacji należy dostarczyć produkt wraz dowodem zakupu do punktu sprzedaży lub siedziby firmy.