WARUNKI GWARANCJI WIECZYSTEJ NA SZTUĆCE ZE STALI 18/10

 

 

1. „GERLACH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Drzewicy (26-340) przy ul. Braci Kobylańskich 41 (dalej Gerlach SA), udziela niniejszym gwarancji na oferowane sztućce na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

2. Gerlach SA gwarantuje, że oferowane sztućce są należytej jakości i produkowane są zgodnie z Normą Europejską PN- EN-ISO 8442-2 (sztućce ze stali nierdzewnej).

3. Wieczysta gwarancja udzielana jest na produkowane i sprzedawane przez Gerlach SA sztućce w zakresie zgodności z Normą Europejską, na wszystkie sztućce wykonane ze stali 18/10. Przez wieczystą gwarancję rozumie się gwarancję udzielaną na okres produkcji oraz sprzedaży prowadzonej bezpośrednio przez Gerlach SA wyrobów objętych gwarancją. Gwarancja ta jednak nie może być krótsza niż 24 miesiące licząc od dnia zakupu wyrobów przez nabywców.

4. W ramach gwarancji Gerlach SA zapewnia nieodpłatne usunięcie wad wynikłych z niedotrzymania warunków Europejskiej Normy przy produkcji wyrobu.

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w ciągu 21 dni od dnia dostarczenia przez klienta wadliwego wyrobu do punktu sprzedaży lub na adres wskazany w pkt 1 powyżej, Gerlach SA usuwa wady i dostarcza pod wskazany przez nabywcę adres na terenie Unii Europejskiej bez wad. Jeżeli wad nie uda się usunąć, klient może żądać wymiany wyrobu na nowy.

6. Gwarancja niniejsza udzielona jest wyłącznie na użytkowanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem pod warunkiem zastosowania się do zaleceń producenta, zwłaszcza w zakresie mycia i konserwacji sztućców.

7. Gwarancja niniejsza nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wad powstałych:

z powodu niewłaściwego użytkowania,

z powodu dalszego używania wyrobu po uprzednim ujawnieniu w nim wady,

wskutek napraw dokonywanych poza  Gerlach SA

z przyczyn innych niż niedotrzymanie warunków Europejskiej Normy.

8. Gwarancja zostaje udzielona nabywcy na zakupione sztućce, a warunkiem jest przedstawienie w punkcie sprzedaży lub w siedzibie Gerlach SA wraz z reklamowanym wyrobem dowodu zakupu wyrobu objętego gwarancją oraz niniejszej karty gwarancyjnej z warunkami gwarancji.

9. Gwarancja obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej.

10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

11. W celu weryfikacji, czy dana linia sztućców jest sprzedawana przez Gerlach SA należy skontaktować się z biurem obsługi klienta Gerlach SA pod numerem telefonu +48 32 757 98 85, +48 32 757 98 84 lub z dystrybutorem.

WARUNKI UŻYTKOWANIA SZTUĆCÓW ZE STALI 18/10

 

Od lat z pasją tworzymy sztućce znane z bardzo dobrej jakości

Aby jak najdłużej w pełni cieszyć się użytkowaniem naszych wyrobów, prosimy o zastosowanie się do naszych wskazówek.

Sztućce Gerlach wykonane są z wysokojakościowej stali nierdzewnej (kwasoodpornej), a utrzymanie ich w dobrym stanie nie sprawia trudności.

Nowe sztućce przed pierwszym użyciem należy dokładnie umyć.

W przypadku mycia ręcznego sztućców należy używać gąbki i delikatnych środków myjących, po czym sztućce należy dokładnie opłukać ciepłą wodą. Aby sztućce zachowały odpowiedni blask należy wypolerować je do sucha czystą ściereczką.

Myjąc sztućce w zmywarkach należy stosować się do zaleceń producenta zmywarek i producentów środków myjących. Po umyciu sztućców w zmywarce należy je bezzwłocznie wyjąć i wytrzeć do sucha czystą ściereczką. Sztućce nie powinny być pozostawione w zmywarce po umyciu. W tym samym koszu zmywarki nie wolno myć jednocześnie sztućców i wyrobów ze srebra oraz ze zwyklej stali węglowej.

Wskazane jest mycie sztućców natychmiast po ich użyciu. Należy dbać o to, by na powierzchni sztućców nie pozostały resztki jedzenia, czy soli. Nalot powstały w wyniku działania soli mineralnych można usunąć gąbeczką z użyciem roztworu z soku z cytryny.

Nie wolno czyścić sztućców szorstkimi myjkami lub ściereczkami, nożem oraz stosować ostrych past i proszków, które mogą uszkodzić powierzchnię sztućców.